Illusion

   

Ausstellung im Guangdong Museum of Art und in der Hongkong Artist Commune Dez. 2003 bzw. Januar 2004
Beteiligte Künstler; Jiang Heng, Liu Ding, Liu Yuan, Kaneda Showichi, Marcel Bühler, Sun Xiaofeng, Wu Shanzhuan, Wei Qingji, Zhang Xiaotao, Tanja Reith

Kunming 1999

Kunming 1999
Shenzhen 1999
Shenzhen 1999
Chengdu 1999
Shenzhen  1999
Shenzhen  1999
Kunming 1999